Taxaties

Taxaties

augustus 24, 2016 Kopen

hypotheekrente

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Accepteert de bank elk taxatierapport?

Niet altijd, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Als de taxateur is ingeschreven in het erkende register (RVT) en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke geldverstrekker (bank) het taxatierapport.

Waaraan moet een taxatierapport voldoen?

Soms wil de bank dat het taxatierapport wordt gevalideerd door erkende validatie bureau’s zoals NWWI, Taxateursunie of TVI.  Deze bureau’s valideren rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Wat staat er in het taxatierapport?

Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Soort woning
  • Grootte, aard en indeling van de woning
  • Grootte, aard en indeling van het perceel
  • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
  • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
  • Het niveau van afwerking
  • Esthetische en architectonische kwaliteit
  • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

 

About the author

ronengert: